Informacje ogólne

Maszyny i Urządzenia » Prasy Filtracyjne » Informacje ogólne

Przeznaczenie

Prasy filtracyjne służą do odwadniania osadów technologicznych i produkcyjnych oraz ścieków.

Prasy te mają szeroki zakres zastosowania w:

 • przemyśle farmaceutycznym
 • kosmetyce
 • cukrownictwie
 • oczyszczalniach ścieków
 • garbarniach
 • kopalniach
 • innych zakładach, których procesy technologiczne odprowadzają znaczne ilości odpadów, szlamów, itp.

 

Jako wyłączny autoryzowany partner koncernu DIEMME Filtration w Polsce jesteśmy w stanie zaoferować najszerszą gamę pras filtracyjnych dostępnych na światowych rynkach.

Oprócz różnic w budowie strukturalnej (jedna belka górna lub dwie boczne), gama pras filtracyjnych DIEMME Filtration może różnić się zarówno rozmiarem, jak i poziomem automatyzacji.

  Rozmiar prasy filtracyjnej zależy od szerokości i liczby użytych płyt filtracyjnych. Prasy filtracyjne GHT 4x4 mogą ważyć do 75 ton, a ich średnia długość wynosi ok. 18 metrów. Niewątpliwie na chwilę obecną są największymi prasami filtracyjnymi w swojej kategorii na świecie.

Poziom zautomatyzowania może również być dopasowany do indywidualnych wymagań:

 • półautomatyczne prasy filtracyjne wymagają interwencji obsługi podczas niektórych faz cyklu;
 • automatyczne prasy filtracyjne wymagają tylko nadzoru obsługi;
 • w pełni automatyczne prasy filtracyjne mogą pracować bez jakiejkolwiek interwencji.


Płyty filtracyjne

Oferta nasza obejmuje trzy znane rodzaje elementów filtracyjnych:

 • Płyty filtracyjne i ramy,
 • Płyty filtracyjne komorowe,
 • Płyty filtracyjne membranowe

  Oferowane przez nas standardowe wielkości są rzędu od 400x400 mm do 2500x2500 mm.

Serwis, remonty i modernizacja

Oferujemy:

 • wymianę lub regenerację układu hydraulicznego (zamykanie - otwieranie prasy),
 • zmianę lub unowocześnienie układu sterowania,
 • dostawę nowoczesnych czujników i elementów automatyki,
 • dobór i modernizację układu pompowego nadawy,
 • wymianę starych płyt na nowe polipropylenowe,
 • dobór właściwej tkaniny filtracyjnej na przegrody,
 • stałą dostawę przegród filtracyjnych.
Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms