Inwestycja na ukończeniu

W styczniowym numerze dwutygodnika "Miedziak" zamieszczony został artykuł pokrótce opisujący realizowaną aktualnie przez nas inwestycję w KGHM Polska Miedź SA.

Przedmiotem inwestycji jest dostawa wraz z uruchomieniem największej aktualnie na świecie prasy filtracyjnej, w której zabudowane są płyty filtracyjne o wymiarze 2500x2500 mm. Na początku lutego zakończone zostały rozruchy techniczne i technologiczne i aktualnie przygotowywany jest ostatni etap inwestycji, tj. przeprowadzenie testu technologicznego całego układu odwadniania koncentratu miedziowego.

 

Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms