Osadzarki

Usługi Przemysłowe » Osadzarki

Osadzarki

Oferujemy usługi w zakresie serwisów, przeglądów i regulacji

- układu hydraulicznego wraz z układem odbioru produktów ciężkich oraz przepustnicami powietrza roboczego.     
- układu pneumatycznego wraz z zespołami przygotowania powietrza sterującego oraz zaworami talerzowymi sterującymi pulsacją wody. 
- układu elektronicznego w zakresie ustawień technologicznych decydujących o optymalnym cyklu pulsacji wody, rozluzowaniu łoża i prawidłowym odbiorze produktów ciężkich.
- przepustnic wody dolnej i stanu pokładów sitowych.

 

Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms