Osadzarki

Maszyny i Urządzenia » Osadzarki

Osadzarki wodne pulsacyjne

 

Przeznaczenie

Osadzarki wodne pulsacyjne stosuje się głównie do wzbogacania węgla kamiennego surowego oraz pozyskiwania żwiru i piasku, z równoczesnym wydzielaniem zanieczyszczeń organicznych i mineralnych

 

Podstawowe rodzaje osadzarek

do wzbogacania węgla kamiennego:

  •  OZ osadzarka ziarnowa – wzbogacana klasa ziarnowa 120–20 mm;
  •  OS osadzarka średnioziarnowa – wzbogacana klasa ziarnowa 50–0,5 mm;
  •  OM osadzarka miałowa – wzbogacana klasa ziarnowa 20–0,5 mm;

 do pozyskiwania żwiru i piasku:

  • wzbogacana klasa ziarnowa 32–2 (0) mm.

 

Projektowanie i dobór osadzarki

  • Proces projektowania wodnych osadzarek pulsacyjnych dla założonej wydajności, jest prowadzony w oparciu o prognozę wzbogacalności wykonaną na podstawie charakterystyki technologicznej nadawy i/lub doświadczalne badania rozdziału materiału surowego.
  • Dobór odpowiedniego urządzenia uzależniony jest od uziarnienia i składu grawimetrycznego materiału wejściowego oraz występujących w nim rodzajów zanieczyszczeń (odpadów).

 

 Podstawowe parametry techniczne osadzarek

  • wskaźnik imperfekcji przy wzbogacaniu węgla kamiennego – średnio I=0,15;
  • sprawność wydzielania zanieczyszczeń organicznych i mineralnych przy wzbogacaniu nadaw piaskowo-żwirowych – średnio S=90%;
  • maksymalna wydajność jednostkowa na 1 m2 powierzchni sita Qj=25,0 Mg/h;
  • zintegrowany system elektronicznego sterowania.

Firma PROREM oferuje zaprojektowanie, konstrukcję, produkcję oraz dostawę osadzarek wodnych pulsacyjnych wraz z późniejszym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, a także serwisy, remonty i naprawy istniejących osadzarek wszystkich producentów. Możemy również przeprowadzić modernizacje zabudowanych osadzarek pod kątem poprawy osiąganych wyników technologicznych – po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wymagań użytkownika oraz rodzaju stosowanych urządzeń. Aktualnie osadzarki naszej produkcji znaleźć można w KWK Pniówek, KWK Jas-Mos, KWK Borynia oraz LW Bogdanka.

Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms