Publikacje

 • icoArtykuł[13].pdf, Semi-industrial dewatering tests of flotation products in filter presses
 • icoArtykuł[11].pdf, Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do odwadniania koncentratów rud metali nieżelaznych na przykładzie prasy filtracyjnej GHT
 • icoArtykuł[10].pdf, Aspekty techniczno-technologiczne możliwości ciągłego wydzielania zanieczyszczeń koloidalnych uwodnionych osadów z wód powierzchniowych kopalń węgla brunatnego
 • icoArtykuł[9].pdf, Wdrożenie systemu sterowania pracą osadzarki BOSS 2010 w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla LW Bogdanka
 • icoArtykuł[8].pdf, Nowoczesne osadzarki wodne pulsacyjne typu PROREM w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla LW Bogdanka SA
 • icoArtykuł[7].pdf, Obniżenie kosztów eksploatacji stacji odwadniania odpadów flotacyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnej prasy filtracyjnej
 • icoArtykuł[6].pdf, Polskie osadzarki wodne pulsacyjne do wzbogacania surowców mineralnych
 • icoArtykuł[5].pdf, Zwiększenie wydajności stacji odwadniania odpadów flotacyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnej prasy filtracyjnej
 • icoArtykuł[4].pdf, Ekostaż - Opracowanie wytycznych koncepcji oczyszczania wód zwrotnych z procesu szczelinowania z wykorzystaniem urządzeń z oferty firmy PROREM sp. z o.o.
 • icoArtykuł[3].pdf, Utilisation of pressure filtration using filter presses for the dewatering of the finest particles of mineral concentrates
 • icoArtykuł[2].pdf, Odwadnianie drobnych frakcji koncentratów mineralnych za pomocą pras filtracyjnych na przykładzie prasy GHT 1500 zabudowanej w ZPMW KWK Jas-Mos
 • icoArtykuł[1].pdf, Doświadczenia z użytkowania instalacji odzysku części stałych z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach wyłącznie poniżej 25 μm w KWK Jas-Mos
 • icoArtykuł.pdf, Odwadnianie sedymentu węglowego z użyciem pras filtracyjnych na przykładzie prasy GHT 1500 zabudowanej w ZPMW KWK Jas-Mos
 • icoArtykuł[12].pdf, Wykorzystanie frakcjonowanej flotacji powierzchniowej do oceny technologii flotacji węgla
Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms