Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informujemy, że dnia  08.10.2014 r. firma PROREM Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  woj. śląskiego na lata 2007-2013.

 

Nazwa Beneficjenta: PROREM sp. z o.o.

Wartość projektu: 327 229,64 zł  Wartość dofinansowania: 132 459,25 zł

 

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego -  realna odpowiedź na realne potrzeby. 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013 

znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms