Rury PE

Maszyny i Urządzenia » Inne » Rury PE

Oferujemy rury z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) klasy PE 80 i PE 100 oraz z polietylenu niskiej gęstości (LDPE). Rury przeznaczone są do podziemnych i naziemnych instalacji wodociągowych i technologicznych. 

Rury produkowane są w zakresie średnic od 8 do 400 mm, SDR 33 do SDR 5 (ciśnienie PN 4 do PN 40) w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi paskami.  

Standardowe długości odcinków prostych wynoszą 6 i 12 m. Natomiast standardowe długości rur w zwojach wynoszą :

  • 300 m dla średnic do Ø32 mm włącznie,
  • 100 m dla średnicy od Ø40 mm do Ø110 mm włącznie.

 

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie innych długości rur. 

Rury z PE mogą być łączone poprzez : zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe, polifuzyjne, połączenie kołnierzowe, jak również złączkami zaciskowymi - skręcanymi oraz złączkami Victaulic. Oferowane przez nas rury spełniają wymagania polskich przepisów i norm oraz odpowiadają standardom światowym: EN, ISO, DIN, DSTU, GOST. Posiadają wszystkie wymagane dopuszczenia, atesty i opinie, według których mogą być stosowane w budownictwie. 

Rury z polietylenu po okresie eksploatacji mogą być wykorzystane do recyklingu (po oczyszczeniu).

Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms