Zagęszczacz

Maszyny i Urządzenia » Zagęszczacze » Zagęszczacz

Zagęszczacz 

Zagęszczacz to maszyna przeznaczona do sedymentacji cząstek stałych z cieczy z wykorzystaniem siły grawitacji. Zagęszczanie i kompresja cząstek odbywa się w stożkowej części zbiornika, skąd szlam odprowadzany jest z dna zbiornika za pomocą układu pompowego.

Nadawa doprowadzana jest do zbiornika, poprzez sito kontrolne. Zawiesina dzięki objętości i wysokości zbiornika oraz wolno obracającym się grabiom w stożkowej części zbiornika ulega zagęszczeniu i kompresji – sedymentacji.

Stopniowo sklarowana ciecz w górnej części zbiornika jest odprowadzana przez koryto przelewowe zakończone króćcem kołnierzowym.

Istnieje możliwość dodania w razie potrzeby flokulanta, który przyspiesza proces osadzania – sedymentacji.

Poniżej konstrukcja i główne podzespoły zagęszczacza flotacyjnego:

 

1. Zbiornik,     2. Konstrukcja wsporcza,  3. Wlot nadawy,   4. Mechanizm napędowy, 5.   Pomost,  6.Przelew wody sklarowanej,  7. Grabie,   8. Wylew zagęszczonego szlamu.

Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms