Zagęszczacz Lamellowy

Maszyny i Urządzenia » Zagęszczacze » Zagęszczacz Lamellowy

Zagęszczacz lamellowy

Zagęszczacze lamellowe służą do wielostrumieniowej sedymentacji zawiesin ziarnistych, których charakterystyczną cechą jest opadanie poszczególnych cząstek zawiesiny z jednakową prędkością.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym są zespoły pochylonych pod odpowiednim katem płyt lamellowych, wykonanych ze specjalnego materiału, dzięki którym następuje wzrost powierzchni sedymentacji.

 

Powierzchnia sedymentacyjna zawarta jest zarówno w rzucie prostokątnym na powierzchnię poziomą dna zagęszczacza, jak i w rzucie prostokątnym dolnej powierzchni przestrzeni pomiędzy płytami. Dzięki temu kubatura zabudowy zagęszczacza lamellowego jest kilkakrotnie mniejsza niż w rozwiązaniu tradycyjnym np. z zagęszczaczem DORR`a.

 

Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms